Best Marathi Ukhane for Bride (नवरीसाठीचे उखाणे) 2021

Marathi ukhane for bride for special occassions like marriage, dohale jevan, haldi kunku and more. This is a collection of Marathi Ukhane  scripted so creatively that you are sure to impress the social gathering whereever you recite them. They are a perfect way to convey, how much your spouse mean to you through a poetic four line rhyme. Not just that, if you know anyone in your circle who needs to say these marathi ukhane for groom, you can share them instantly. 

What is Marathi ukhane for bride ?

आता जरी wife आपल्या नवऱ्याला सर्रास त्याच्या नावाने हाक मारत असल्या तरी पूर्वीच्या काळी मात्र अशी पद्धत नव्हती. मग नवऱ्याचं नाव कसं घ्यायचं. त्यातूनच उखाण्यातून नाव घेण्याची सुरूवात झाली असावी. Ukhane म्हणजे लहान लहान आणि यमक जुळवून केलेल्या वाक्यरचनेतून आपल्या navrayche नाव घेणे. खासकरून Maharashtrain लग्नात Navra आणि Navri उखाण्याचा आग्रह केला जातो. आजकाल उखाण्यात बरीच विविधता दिसून येते. टिपीकल उखाण्यासोबतच funnyउखाणेही खूपच popularआहेत. 

They are original, creative and a perfect combination of funny marathi ukhane navardevasathi and touching Marathi Ukhane SMS. So celebrate culture through these Marathi Ukhane in 160 characters and make you loved ones smile. Every person from Maharashtra will fondly relate to the feelings in these Marathi navardevache ukhane. You can also post these Marathi Ukhane SMS greetings and wishes on Facebook and Twitter to add that special touch to the celebration. So get set go, pick Marathi Ukhane for pooja, Funny Ukhane for wedding, Emotional best marathi ukhane for bride and much more.

Best marathi ukhane for bride

latest marathi ukhane for bride
संसाराच्या सागरात प्रेमाच्या लाटा…
__ रावांच्या सुखदुःखात, माझा अर्धा वाटा
best marathi ukhane for bride
दारापुढे काढली, सुंदर रांगोळी फुलांची
__च नाव घेते, सून मी __ची
ukhane for bride
आई ने केले संस्कार, बाबांनी केले सक्षम…
__सोबत असताना, संसाराचा पाया होईल भक्कम
ukhane in marathi for brides
मोगऱ्याचा सुगंध, पावसाळ्यातील मृदगंध…
__शी जुळले आता, रेशमी ऋणानुबंध
marathi ukhane for bride
आतून मऊ पण बाहेर काटेरी साल…
__दिसले खडूस तरी, मन मात्र विशाल

Funny marathi ukhane for bride

modern marathi ukhane for bride
संसाराच्या सागरात प्रेमाची होडी…
__रावांमुळे आली माझ्या आयुष्याला गोडी
marathi ukhane for bride in english
आग्रहाखातर नाव घेते, आशीर्वाद द्यावा…
__ रावांचा सहवास, आयुष्यभर लाभावा
marathi ukhane for bride latest
हिरव्या हिरव्या साडीचा पिवळा काठ जरतारी…
__ रावांचे नाव घेताच येई चेहऱ्यावर तरतरी
funny marathi ukhane for bride
सासरची छाया, माहेरची माया…
__आहेत, माझे सर्व हट्ट पुरवाया
navriche ukhane
पैठणीवर शोभे नाजूक मोरांची जोडी…
__मुळे आली माझ्या आयुष्याला गोडी

Ukhane for bride

navrisathi ukhane
काळी माती, निळं पाणी, हिरवं शिवार…
__ राव शिकलेले आणि मी अडाणी गवार
marathi navriche ukhane
मोगऱ्याच्या गजऱ्याचा मस्त सुटलाय सुगंध…
___ सोबत मला मिळाला, जीवनाचा आनंद !
marathi ukhane navriche
दोन जीवांचे मिलन जणू शतजन्मांच्या गाठी…
__ रावांचे नाव घेते तुमच्या आग्रहासाठी
navri sathi ukhane marathi
सुगंधात न्हाल्या दिशा धुंद दाही …
__ रावांचे नाव हळूच ओठी येई
navriche ukhane marathi
चांदीच्या वाटीत सोन्याचा चमचा …
___रावांचे नाव घेते, द्या आशीर्वाद तुमचा

Ukhane in marathi for brides

marathi vinodi ukhane
चांदीच्या वाटीत सोन्याचा चमचा …
___रावांचे नाव घेते, द्या आशीर्वाद तुमचा
funny marathi ukhane for bride
मंगलसुत्रातील दोन वाट्या सासर आणी माहेर,
…रावांनी दिला मला सौभाग्याचा आहेर 
marathi ukhane navari
शुभमंगल प्रसंगी अक्षता पडतात माथी,
आता ….राव माझे जीवनसाथी 
ukhane for groom
प्रेमरूपी दिव्यात लावते प्रीतीची वात,
…रावांचे नाव घ्यायला केली आजपासून सुरुवात 
chavat marathi ukhane for men
सुख दुःखाच्या धाग्यांनी जीवन वस्त्र विणले,
… रावांच्या सहवासाचे भाग्य मला लाभले 

Modern marathi ukhane for bride

marathi lagna ukhane
करवंदाची साल चंदनाचे खोड,
… रावांचे बोलणे अमृतापेक्षा गोड 
marathi funny ukhane
चंद्राचा झाला उदय अन् समुद्राला आली भरती,
…रावांच्या प्रेमाने सर्व दुःख हरती 
marathi ukhane for husband
प्रेमळ शब्दामागे भावना असते कौतुकाची,
…रावांच्या साथीने सुरवात करते सहजीवनाची 
ukhane in marathi for husband
…रावांच्या नावाने, भरला हिरवा चुडा,
त्यांच्यावर करेल मी प्रेमाचा सडा 
marathi ukhane for wedding
स्वातंत्र्याच्या होमकुंडात वीरांनी घेतली उडी,
…रावाच्या नावाने घालते गळ्यात मंगळ सूत्राची जोडी 

Ukhane for bride in marathi

ukhane in hindi for marriage
नाजुक अनारसे साजुक तुपात तळावे,
…रावांसारखे पती जन्मोजन्मी मिळावे 
haldi kunku ukhane
चंदेरी सागरात, रुपेरी लाटा,
… रावांच्या सुखदुःखात अर्धा माझा वाटा 
jay bhim marathi ukhane
डाळिंबाचे झाड, पानोपानी दाटले,
… रावांचे नांव घेताना, आनंदी मला वाटले
ukhane in marathi for marriage
गुलाबाचे फुल दिसायला ताजे,
… रावांचे नांव घेते, सौभाग्य माझे 
comedy marathi ukhane
राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न दशरथाला पुत्र चार,
… रावांनी घातला मला मंगळ सूत्राचा हार 

Marathi ukhane navardevasathi

modern marathi ukhane for bride image
हृदयात दिले स्थान, तेव्हा दिला हातात हात,
… रावांच्या जीवनात लाविते प्रीतीची फुलवत 
ukhane in marathi for dohale jevan
श्रीकृष्णाने पण केला, रुक्मिणीलाच वरीन,
… रावांच्या जीवनात आदर्श संसार करीन
marathi vinodi ukhane
दोन जीवांचे मिलन जणू शत-जन्माच्या गाठी,
…चे नाव घेते तुमच्या साठी!
funny marathi ukhane
सावित्रीने नवस केला-पती मिळावा सत्यवान,
… रावांच्या जीवावर मी आहे भाग्यवान
marathi ukhane for satyanarayan pooja
अंगणी होती तुळस, तुळशीला घालत होती पाणी,
आधी होती आई बाबाची तान्ही, आता आहे ..रावांची राणी

Navardevache ukhane

marathi ukhane for griha pravesh
आकाशी चमकते तारे, जमिनीवर चमकते हिरे,
… राव हेच माझे अलंकार खरे
ukhane in marathi for wife
पर्जन्याच्या दृष्टीने सृष्टी होते हिरवी गार,
… रावांच्या नावाने घालते मंगल सूत्रांचा हार
marathi ukhane for girl
लोकमान्य टिळक स्वराज्याचा हिरा,
… रावांचे नांव घेऊन उरवाना करते पुरा
ukhane comedy list
ताजमहाल बांधायला; कारागीर होते कुशल,
… रावांचे नांव घेते, तुमच्या साठी स्पेशल
ukhane in marathi for bride
पतिव्रतेचे व्रत घेऊन, नम्रतेने वागते,
… रावांचे नांव घेताना, आशीर्वाद मागते

Navriche ukhane

funny ukhane in marathi
संसार रुपी वेलीचा, गगनात गेला झुला,
… रावांचे नांव घेते, आशीर्वाद द्यावा मला
ukhane in marathi for brides
माहेर तसं सासर, नाते संबंधही जुने,
.. राव आहेत सोबत, मग मला कशाचे उणे
smart marathi ukhane male
मंदिराचे वैभव, परमेश्वराची मूर्ती,
… रावांचे नांव घेऊन करते इच्छापूर्ती
marathi chavat ukhane marriage
पंच पक्वान्नाच्या ताटात, वाढले लाडू पेढे,
… रावांचे नांव घेताना, कशाला आढे वेढे
new marathi ukhane
मोह नाही, माया नाही, नाही मत्सर हेवा,
… रावांच नाव घेते नीट लक्ष ठेवा

Marathi navriche ukhane

ukhane in marathi funny
कपाळाचं कुंकू, जसा चांदण्यांचा ठसा,
… रावांचे नांव घेते, सारे जण बसा
marathi ukhane naav ghenec
डाळिंब ठेवले फोडून, संत्र्याची काढली साल,
.. रावांच्या नावाने कुंकू लावते लाल
hindi ukhane naav ghene
गोऱ्या गोऱ्या हातावर रेखाटली मेंदी,
…रावांचे नाव घेण्याची वारंवार येवो संधी
ukhane in marathi for female marriage
लावीत होते कुंकू, त्यात पडला मोती,
…रावां सारखे मिळाले पती, भाग्य मानू किती
makar sankranti ukhane
मंदिरात वाहते, फुल आणि पान,
… रावांचे नांव घेते, ठेवून सर्वांचा मान

Ukhane in marathi for wife

marathi chavat ukhane
राज हंस पक्षी शोभा देतो वनाला,
… रावांचे नाव घेते, आनंद माझ्या मनाला
marathi ukhane chavat
कपाळावर कुंकू, हिरवा चुडा हाती,
…राव माझे पती, सांगा माझे भाग्य किती
lagnache ukhane
खडी साखरेची गोडी अन् फुलांचा सुगंध,
… रावांच्या संसारात, स्वर्गाचा आनंद

1001 Best Marathi Ukhane List: नवीन उखाणे

असेच नवनवीन उखाणे ऐकत राहण्यासाठी आजच Like, Share आणि Follow करा.

आणि हो, तुम्हाला आमचे उखाणे कसे वाटत आहेत हे खालील Comments मध्ये जरूर कळवा

Leave a Comment