Best Marathi Ukhane for Bride (नवरीसाठीचे उखाणे) 2021

Marathi उखाणे for bride

Marathi ukhane for bride for special occassions like marriage, dohale jevan, haldi kunku and more. This is a collection of Marathi Ukhane  scripted so creatively that you are sure to impress the social gathering whereever you recite them. They are a perfect way to convey, how much your spouse mean to you through a poetic four line rhyme. Not just that, if you know anyone in your circle who needs to say these marathi ukhane for groom, you can share them instantly. 

What is Marathi ukhane for bride ?

आता जरी wife आपल्या नवऱ्याला सर्रास त्याच्या नावाने हाक मारत असल्या तरी पूर्वीच्या काळी मात्र अशी पद्धत नव्हती. मग नवऱ्याचं नाव कसं घ्यायचं. त्यातूनच उखाण्यातून नाव घेण्याची सुरूवात झाली असावी. Ukhane म्हणजे लहान लहान आणि यमक जुळवून केलेल्या वाक्यरचनेतून आपल्या navrayche नाव घेणे. खासकरून Maharashtrain लग्नात Navra आणि Navri उखाण्याचा आग्रह केला जातो. आजकाल उखाण्यात बरीच विविधता दिसून येते. टिपीकल उखाण्यासोबतच funnyउखाणेही खूपच popularआहेत. 

They are original, creative and a perfect combination of funny marathi ukhane navardevasathi and touching Marathi Ukhane SMS. So celebrate culture through these Marathi Ukhane in 160 characters and make you loved ones smile. Every person from Maharashtra will fondly relate to the feelings in these Marathi navardevache ukhane. You can also post these Marathi Ukhane SMS greetings and wishes on Facebook and Twitter to add that special touch to the celebration. So get set go, pick Marathi Ukhane for pooja, Funny Ukhane for wedding, Emotional best marathi ukhane for bride and much more.

Best marathi ukhane for bride

latest marathi ukhane for bride
संसाराच्या सागरात प्रेमाच्या लाटा…
__ रावांच्या सुखदुःखात, माझा अर्धा वाटा
best marathi ukhane for bride
दारापुढे काढली, सुंदर रांगोळी फुलांची
__च नाव घेते, सून मी __ची
ukhane for bride
आई ने केले संस्कार, बाबांनी केले सक्षम…
__सोबत असताना, संसाराचा पाया होईल भक्कम
ukhane in marathi for brides
मोगऱ्याचा सुगंध, पावसाळ्यातील मृदगंध…
__शी जुळले आता, रेशमी ऋणानुबंध
marathi ukhane for bride
आतून मऊ पण बाहेर काटेरी साल…
__दिसले खडूस तरी, मन मात्र विशाल

Funny marathi ukhane for bride

modern marathi ukhane for bride
संसाराच्या सागरात प्रेमाची होडी…
__रावांमुळे आली माझ्या आयुष्याला गोडी
marathi ukhane for bride in english
आग्रहाखातर नाव घेते, आशीर्वाद द्यावा…
__ रावांचा सहवास, आयुष्यभर लाभावा
marathi ukhane for bride latest
हिरव्या हिरव्या साडीचा पिवळा काठ जरतारी…
__ रावांचे नाव घेताच येई चेहऱ्यावर तरतरी
funny marathi ukhane for bride
सासरची छाया, माहेरची माया…
__आहेत, माझे सर्व हट्ट पुरवाया
navriche ukhane
पैठणीवर शोभे नाजूक मोरांची जोडी…
__मुळे आली माझ्या आयुष्याला गोडी

Ukhane for bride

navrisathi ukhane
काळी माती, निळं पाणी, हिरवं शिवार…
__ राव शिकलेले आणि मी अडाणी गवार
marathi navriche ukhane
मोगऱ्याच्या गजऱ्याचा मस्त सुटलाय सुगंध…
___ सोबत मला मिळाला, जीवनाचा आनंद !
marathi ukhane navriche
दोन जीवांचे मिलन जणू शतजन्मांच्या गाठी…
__ रावांचे नाव घेते तुमच्या आग्रहासाठी
navri sathi ukhane marathi
सुगंधात न्हाल्या दिशा धुंद दाही …
__ रावांचे नाव हळूच ओठी येई
navriche ukhane marathi
चांदीच्या वाटीत सोन्याचा चमचा …
___रावांचे नाव घेते, द्या आशीर्वाद तुमचा

Ukhane in marathi for brides

marathi vinodi ukhane
चांदीच्या वाटीत सोन्याचा चमचा …
___रावांचे नाव घेते, द्या आशीर्वाद तुमचा
funny marathi ukhane for bride
मंगलसुत्रातील दोन वाट्या सासर आणी माहेर,
…रावांनी दिला मला सौभाग्याचा आहेर 
marathi ukhane navari
शुभमंगल प्रसंगी अक्षता पडतात माथी,
आता ….राव माझे जीवनसाथी 
ukhane for groom
प्रेमरूपी दिव्यात लावते प्रीतीची वात,
…रावांचे नाव घ्यायला केली आजपासून सुरुवात 
chavat marathi ukhane for men
सुख दुःखाच्या धाग्यांनी जीवन वस्त्र विणले,
… रावांच्या सहवासाचे भाग्य मला लाभले 

Modern marathi ukhane for bride

marathi lagna ukhane
करवंदाची साल चंदनाचे खोड,
… रावांचे बोलणे अमृतापेक्षा गोड 
marathi funny ukhane
चंद्राचा झाला उदय अन् समुद्राला आली भरती,
…रावांच्या प्रेमाने सर्व दुःख हरती 
marathi ukhane for husband
प्रेमळ शब्दामागे भावना असते कौतुकाची,
…रावांच्या साथीने सुरवात करते सहजीवनाची 
ukhane in marathi for husband
…रावांच्या नावाने, भरला हिरवा चुडा,
त्यांच्यावर करेल मी प्रेमाचा सडा 
marathi ukhane for wedding
स्वातंत्र्याच्या होमकुंडात वीरांनी घेतली उडी,
…रावाच्या नावाने घालते गळ्यात मंगळ सूत्राची जोडी 

Ukhane for bride in marathi

ukhane in hindi for marriage
नाजुक अनारसे साजुक तुपात तळावे,
…रावांसारखे पती जन्मोजन्मी मिळावे 
haldi kunku ukhane
चंदेरी सागरात, रुपेरी लाटा,
… रावांच्या सुखदुःखात अर्धा माझा वाटा 
jay bhim marathi ukhane
डाळिंबाचे झाड, पानोपानी दाटले,
… रावांचे नांव घेताना, आनंदी मला वाटले
ukhane in marathi for marriage
गुलाबाचे फुल दिसायला ताजे,
… रावांचे नांव घेते, सौभाग्य माझे 
comedy marathi ukhane
राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न दशरथाला पुत्र चार,
… रावांनी घातला मला मंगळ सूत्राचा हार 

Marathi ukhane navardevasathi

modern marathi ukhane for bride image
हृदयात दिले स्थान, तेव्हा दिला हातात हात,
… रावांच्या जीवनात लाविते प्रीतीची फुलवत 
ukhane in marathi for dohale jevan
श्रीकृष्णाने पण केला, रुक्मिणीलाच वरीन,
… रावांच्या जीवनात आदर्श संसार करीन
marathi vinodi ukhane
दोन जीवांचे मिलन जणू शत-जन्माच्या गाठी,
…चे नाव घेते तुमच्या साठी!
funny marathi ukhane
सावित्रीने नवस केला-पती मिळावा सत्यवान,
… रावांच्या जीवावर मी आहे भाग्यवान
marathi ukhane for satyanarayan pooja
अंगणी होती तुळस, तुळशीला घालत होती पाणी,
आधी होती आई बाबाची तान्ही, आता आहे ..रावांची राणी

Navardevache ukhane

marathi ukhane for griha pravesh
आकाशी चमकते तारे, जमिनीवर चमकते हिरे,
… राव हेच माझे अलंकार खरे
ukhane in marathi for wife
पर्जन्याच्या दृष्टीने सृष्टी होते हिरवी गार,
… रावांच्या नावाने घालते मंगल सूत्रांचा हार
marathi ukhane for girl
लोकमान्य टिळक स्वराज्याचा हिरा,
… रावांचे नांव घेऊन उरवाना करते पुरा
ukhane comedy list
ताजमहाल बांधायला; कारागीर होते कुशल,
… रावांचे नांव घेते, तुमच्या साठी स्पेशल
ukhane in marathi for bride
पतिव्रतेचे व्रत घेऊन, नम्रतेने वागते,
… रावांचे नांव घेताना, आशीर्वाद मागते

Navriche ukhane

funny ukhane in marathi
संसार रुपी वेलीचा, गगनात गेला झुला,
… रावांचे नांव घेते, आशीर्वाद द्यावा मला
ukhane in marathi for brides
माहेर तसं सासर, नाते संबंधही जुने,
.. राव आहेत सोबत, मग मला कशाचे उणे
smart marathi ukhane male
मंदिराचे वैभव, परमेश्वराची मूर्ती,
… रावांचे नांव घेऊन करते इच्छापूर्ती
marathi chavat ukhane marriage
पंच पक्वान्नाच्या ताटात, वाढले लाडू पेढे,
… रावांचे नांव घेताना, कशाला आढे वेढे
new marathi ukhane
मोह नाही, माया नाही, नाही मत्सर हेवा,
… रावांच नाव घेते नीट लक्ष ठेवा

Marathi navriche ukhane

ukhane in marathi funny
कपाळाचं कुंकू, जसा चांदण्यांचा ठसा,
… रावांचे नांव घेते, सारे जण बसा
marathi ukhane naav ghenec
डाळिंब ठेवले फोडून, संत्र्याची काढली साल,
.. रावांच्या नावाने कुंकू लावते लाल
hindi ukhane naav ghene
गोऱ्या गोऱ्या हातावर रेखाटली मेंदी,
…रावांचे नाव घेण्याची वारंवार येवो संधी
ukhane in marathi for female marriage
लावीत होते कुंकू, त्यात पडला मोती,
…रावां सारखे मिळाले पती, भाग्य मानू किती
makar sankranti ukhane
मंदिरात वाहते, फुल आणि पान,
… रावांचे नांव घेते, ठेवून सर्वांचा मान

Ukhane in marathi for wife

marathi chavat ukhane
राज हंस पक्षी शोभा देतो वनाला,
… रावांचे नाव घेते, आनंद माझ्या मनाला
marathi ukhane chavat
कपाळावर कुंकू, हिरवा चुडा हाती,
…राव माझे पती, सांगा माझे भाग्य किती
lagnache ukhane
खडी साखरेची गोडी अन् फुलांचा सुगंध,
… रावांच्या संसारात, स्वर्गाचा आनंद

1001 Best Marathi Ukhane List: नवीन उखाणे

असेच नवनवीन उखाणे ऐकत राहण्यासाठी आजच Like, Share आणि Follow करा.

आणि हो, तुम्हाला आमचे उखाणे कसे वाटत आहेत हे खालील Comments मध्ये जरूर कळवा

1001 Best Marathi Ukhane List: नवीन उखाणे | Marathi Ukhane for male & Female

marathi ukhane List

मित्रांनो लग्न असो किंवा मकर संक्रांती किंवा डोहाळे जेवण आपल्याला उखाणा घेतल्याशिवाय समारंभ संपन्न होत नाही तर आज मी तुम्हाला marathi ukhane chavat, Smart Marathi Ukhane List, marathi ukhane for male romantic Sankranti Ukhane Marathi smart Marathi Ukhane for bride, Marathi ukhane list , marathi ukhane navardevasathi सांगणार आहे

   so we are sharing 1001 Marathi ukhane navari, marathi ukhane for male, marathi ukhane funny,  ukhane  marathi for female marriage. Naughty marathi ukhane.

Smart Marathi Ukhane For Female

ukhane in marathi
गार गार माठामधले पाणी ताजे ताजे…
__राव माझ्या मनाचे झाले राजे
ukhane in marathi
काळी माती, निळं पाणी, हिरवं शिवार…
__ राव शिकलेले आणि मी अडाणी गवार
marathi ukhane for female
इंग्लिश मध्ये चंद्राला म्हणतात ना हो मून …
__रावांचं नाव घेते __ ची सून
marathi ukhane for male
कॉलेज मध्ये असताना फिरवल्या कित्ती पोरी …
आणि शेवटी माझ्या नशिबी पडली गाव की ही गोरी
ukhane in marathi for male
मातीच्या घराला, दरवाजे लाकडाचे…
__ च नाव घेते, तोंड आठवून __चे!
ukhane in marathi for female
यंदा घातलाय आमच्या___च्या लग्नाचा घाट,
उपस्थित राहून सर्वांनी, वाढवा शुभकार्याचा थाट
smart marathi ukhane
__ आणि __ ची जमली आता जोडी…
लग्नाला येऊन सर्वांनी, वाढवा दिवसाची या गोडी
marathi ukhane for bride
आग्रहाचे निमंत्रण करतो, बघण्या फेरे सात…
__आणि__वर असू द्या, आशीर्वादाचा हात
marathi ukhane non veg
तुमचा आशीर्वाद राहो, सदैव आमच्या पाठी,
नक्की या जुळताना, ___ आणि __ च्या रेशीमगाठी
marathi ukhane download
लग्नामुळे जुळतात, सासर आणि माहेर…
तुमचा प्रेमळ आशीर्वाद, हाच आमचा आहेर

Smart Marathi Ukhane for female

ukhane in marathi comedy
__पुढे लावली, समईची जोडी…
__ मुळे आली, आयुष्याला गोडी
marathi comedy ukhane
__पुढे मांडले, प्रसादाचे ताट…
__मुळे मिळाली माझ्या, आयुष्याला वाट
marathi ukhane for groom
__च्या पुढे, फुलांचे सडे…
__रावांचे नाव घ्यायला, मी नेहमी पुढे!
marathi ukhane comedy
__पुढे ठेवल्या, फुलांच्या राशी…
__रावांचे नाव घेते, __ च्या दिवशी
best marathi ukhane for bride
__च्या समोर, ठेवले केशरी पेढे…
__रावांचे नाव घ्यायला, कसले हो आढे-वेढे ?

Smart Marathi Ukhane for Bride wife Women

marathi ukhane funny
आतून मऊ पण बाहेर काटेरी साल…
__दिसले खडूस तरी, मन मात्र विशाल
marathi ukhane for sankranthi
सासरची छाया, माहेरची माया…
__आहेत, माझे सर्व हट्ट पुरवाया
marathi ukhane list
आई ने केले संस्कार, बाबांनी केले सक्षम…
__सोबत असताना, संसाराचा पाया होईल भक्कम
long marathi ukhane for female
दारापुढे काढली, सुंदर रांगोळी फुलांची
__च नाव घेते, सून मी __ची
marathi ukhane for men
मोगऱ्याचा सुगंध, पावसाळ्यातील मृदगंध…
__शी जुळले आता, रेशमी ऋणानुबंध

Chavat Marathi Ukhane Comedy funny Naughty Nonveg

marathi ukhane navardevasathi
मटणाचा केला रस्सा, चिकन केले फ्राय…
__ भाव देत नाही, कित्ती केले ट्राय
latest marathi ukhane
नव्या कोऱ्या रुळांवर, ट्रेन धावते एकदम फास्ट…
चल ___ पिक्चरला, सीट पकडू लास्ट
marathi ukhane for pooja
चांदीच्या ताटात __चे पेढे…
__माझे हुशार, बाकी सगळे वेडे!
marathi ukhane for male funny
चहा गरम राहावा म्हणून कपावर ठेवली बशी…
__माझी गरीब गाय, बाकी सगळ्या म्हशी
marathi ukhane for male romantic
शंकराच्या पिंडीला नागाचा वेढा…
__ माझी म्हैस आणि मी तिचा रेडा

Smart Marathi Ukhane for Groom Husband Men

smart marathi ukhane female
मनी माझ्या आहे, सुखी संसाराची आस…
__तू फक्त, मस्त गोड हास
marathi nonveg ukhane
हो-नाही म्हणता म्हणता, लग्न जुळले एकदाचे…
__मुळे मिळाले मला, सौख्य आयुष्यभराचे
marathi ukhane lagnatil naav ghene
माधुरीच्या अदा, कतरीनाच रूप…
__ ची प्रत्येक गोष्ट, मला भावते खूप
marathi ukhane chavat
__माझी आहे, सर्व कलांमध्ये कुशल…
तुमच्या येण्यानं झाला, दिवस एकदम स्पेशल
marathi chavat ukhane
__च्या मैदानात, खेळत होतो क्रिकेट,
__ला पाहून, पडली माझी विकेट !

Smart New Marathi Ukhane For Young couple

marathi ukhane naav ghene
ढीगभर चपात्या, किती पटापट लाटतेस,
__तू मला, सुपरवूमन वाटतेस
ukhane in marathi funny
पोळीचे नकाशे बनवणं, ही __ची कला,
त्यानेही बनवल्या गोल तर, भाव कोण देणार मला?
new marathi ukhane
__च्या बाईक वर __ दिसतो एकदम फिट,
बोलू दे लोकांना, आपण आपले जाऊ डबल सीट
marathi ukhane for makar sankranti
मंथ एन्ड आला की, Work Load ने जीव होतो हैराण…
___सोबत वेळ न मिळाल्याने, Life होते वैराण
marathi chavat ukhane marriage
बेचव लाईफ झाले टेस्टी, प्रेमाची मजा चाखून…
__शी तासंतास गप्पा मारतो, अनलिमिटेड प्लॅन टाकून

Smart Marathi Ukhane for villege old people

smart marathi ukhane male
औषधं आपली सुरूच असतात, दिवाळी असो वा होळी …
__रावांना भरवते प्रेमाने, __ची गोळी
ukhane in marathi for brides
माझ्या सुंदर हास्यामागे __चाच हात…
__चा लाडू खाता खाता, तुटला की हो दात
funny ukhane in marathi
__मुळे झाली माझी सेकंड इनिंग सुरु…
हसत खेळत आम्ही आता __टूर करू
chavat marathi ukhane
आजोबा झालो तरी, मी अजूनही हिरो दिसतो..
तुमच्या आजीकडे प्रेमाने, एक टक बघत बसतो
ukhane in marathi for bride
केस झाले पांढरे, तरी मिशी अजून काळी…
माझ्या संसारवेलीचे __राव माळी

Smart Marathi Ukhane for gruhapravesh

marathi ukhane for girl
हिरव्या हिरव्या जंगलात, झाडी घनदाट…
__रावांचे नाव घेते, सोडा माझी वाट
ukhane in marathi for wife
खमंग चिवड्यात घालतात, खोबऱ्याचे काप…
__रावांच नाव घेऊन, ओलांडते मी माप
ukhane in marathi for pooja
जरतारी पैठणीवर शोभे, कोल्हापुरी साज…
__च नाव घेऊन, गृहप्रवेश करते आज
marathi ukhane for satyanarayan poojac
माहेरी साठवले, मायेचे मोती…
__च नाव घेऊन, जोडते नवी नाती

Smart Marathi Ukhane for Newly married Couple

funny marathi ukhane
नवे घर, नवे लोक, नवी नवी नाती..
संसार होईल मस्त, __राव असता सोबती
marathi ukhane for boy
नव्या नव्या संसाराचा, नाजूक-गोड अनुभवही नवा…
__राव व माझ्या संसाराला, तुमचा अखंड आशीर्वाद हवा
marathi vinodi ukhane
नव्या नव्या घरात, कोणीही जाईल गांगरून…
__चुकली कुठे तर, घ्या जरा सावरून
ukhane in marathi for dohale jevan
माझ्या गुणी __ला, पहा सगळ्यांनी निरखून…
जणू कोहिनूर हिरा, आणलाय आम्ही पारखून
modern marathi ukhane for bride
सुखी संसाराची करतोय, आम्ही आता सुरुवात…
__ वर ठेवा कायम, तुमचा प्रेमळ मायेचा हात

Marathi Ukhane Navardevasathi

comedy marathi ukhane
प्रेमाला नसते मोजमाप, नसते लांबी रुंदी…
आज भरवते__ला, गोड गोड बासुंदी
ukhane in marathi for marriage
सुख-समाधान असेल, तिथे लक्ष्मीचा वास…
__रावांना देते मी __चा घास
marathi ukhane for wedding
संसारात प्रेमाला हवी, विश्वासाची जोड…
__रावांचे नाव घेते, __भरवून गोड
ukhane in marathi for husband
मौजमजेने भरला, दिन हा __चा…
__रावांना घास देते, गोड गोड __चा

आंब्यात आंबा हापुस आंबा अन,

आमची **** म्हणजे जगदंबा

 

भल्या पहाटे करावी देवाची पुजा ,

**** च्या जीवावर करते मी मजा

 

एका हातात पर्स, दुसऱ्या हातात रुमाल

जेंव्हा आहेत ****राव , मग कशाला हवा हमाल

 

टेनिसच्या मैदानात आहे माझा FOUR HAND

टेनिसच्या मैदानात आहे माझा FOUR HAND

शोएबच नाव घेते , नवरा माझा SECOND HAND.

 

रेशमाचा सदरा त्याला प्लास्टिकचे बक्कल,

***** राव एवढे हॅडसम पण डोक्यावर टक्कल

 

चांदिच्या परातीत केशराचे पेढे

आमचे हे सोडुन बाकी सगळे वेडे.

लग्न पंक्तीत घेतला उखाणा खास,

अन गणपतरावांच्या घशात अडकला घास

 

MSEB च्या तारेवर टाकला होता आकडा…

लग्नच माझे ठरले नाही तर नाव कोणाचे घेऊ रे माकडा…!

 

सचिन च्या बॅटला करते नमस्कार वाकून

***** रांवाचे नाव घेते पाच गडी राखून!!एका हातात पर्स, दुसऱ्या हातात रुमाल

जेंव्हा आहेत ****राव , मग कशाला हवा हमाल

 

चांदिच्या ताटात ठेवले होते गहू,

लग्नच नाही झाले तर नाव कसे घेऊ

 

गच्चीवर गच्ची सिमेंटची गच्ची,

***** माझी बायको आहे मोठी लुच्ची

marathi ukhane List
Play Video

रेशमाचा सदरा त्याला प्लास्टिकचे बक्कल,

***** राव एवढे हॅडसम पण डोक्यावर टक्कल

 

इराण्याच्या चहा बरोबर मिळतो मस्का पाव

**** रावांची बाहेर किती लफडी ते विचारू नका राव !!

 

डाळित डाळ तुरीची डाळ

हिच्या मांडिवर खेळविन एका वर्षात बाळ

 

बदामाचा केला हलवा त्यात टाकले काजू किसुन,

***** रावं बिड्या पितात संडासात बसून

 

पावाबरोबर खाल्ले अमुल बटर…

***चे नाव घ्यायला कुठे अडलय माझ खेटर

 

अंगणात पेरले पोतेभर गहू

लिस्ट आहे खुप मोठी, कुणा-कुणाचे नाव घेऊ

साखरेचे पोते सुई ने ऊसवले,

**** ने मला पावडर लाऊन फसवले

 

नाही नाही म्हणता म्हणता झाल्या भरपुर चूका,

***** चे नाव घेतो, द्या सगळयाजणी एक एक मुका.

 

भल्या पहाटे करावी देवाची पुजा ,

**** च्या जीवावर करते मी मजा

 

यशोमती मैया से बोले नंदलाला

*** च नाव घेतो ,लाईफ झिंगालाला

Marathi Ukhane For Male Romantic

marathi ukhane for male romantic

 वय झाले लग्नाचे, लागली प्रेमाची चाहूल,
… रावांचे जीवनात टाकले मी पाऊल.

घातली मी वरमाला हसले… राव गाली,
थरथरला माझा हात लज्जेने चढली लाली.

ववधु आले मी घरी, जीव माझा गेला बावरुन,
…रावांनी मारली हाक, शिणच गेला निघुन,

 जेव्हा मी ह्यांना पाहते चोरुन विचार करते मुक होऊन,
घडविले देवानी… रावांना जीव लावून,

धरला यांनी हात, वाटली मला भिती,
हळूच म्हणाले… राव अशीच असते प्रिती.

 डाळिंब ठेवले फोडून, संत्र्याची काढली साल,
.. रावांच्या नावाने कुंकु लावते लाल.

 दीन दुबळ्यांचे गाहाने परमेश्वरानी ऐकावे,
… रावा सारखे पत्ती मिळाले आणखी काय मागावे.

अंगणात होती मेथी, पाणी घालु किती,
… रावांच्या हातात सत्यनारायनाची पोथी.

चंदेरी सागरात, रुपेरी लाटा,
… रांवाच्या सुखदुःखात अर्धा माझा वाटा.

केसात माळते रोज, मी गुलाबाचे फुल,
… राव माफ करतात माझी प्रत्येक भुल.

 

तुमच्या जवळ आणखी  Smart Marathi  Ukhane असतील तर कमेन्ट मधे जरुर टाका आवडल्यास आम्ही जरुर ते या लेखात add करू.